Regulamin

Obiektu „Domki u Oli”

57-350 Kudowa Zdrój

ul. 1 Maja 66a

 

1. Regulamin określa warunki,na których można dokonać rezerwacji i najmu domków.

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną,mailową) należy potwierdzić wpłacając ustaloną kwotę zadatku w ciągu trzech dni .

3. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

4. Doba zaczyna się o godzinie 15:00(przyjazd), a kończy o godzinie 10:00 (wyjazd).

5. W przypadku przyjazdu w późniejszych godzinach, Wynajmujący jest zobowiązany do powiadomienia o tym Właściciela obiektu najpóźniej na jeden dzień przed przyjazdem.

6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres musi być uregulowana.

7. Zakwaterowanie i wykwaterowanie z domku, następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

8. W przypadku przekroczenia liczby osób korzystających z domku (bez wiedzy i zgody Właściciela lub osoby upoważnionej) Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami. Osoby trzecie mogą przebywać czasowo na terenie obiektu po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Właściciela obiektu.

9. Cena usług świadczonych przez Właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia pobytu. Za doznane urazy, szkody, zniszczenia majątku, firma nie ponosi odpowiedzialności.

10. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu.

11. W domku panuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

12. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego miejscu.

13. W przypadku gdy Wynajmujący, w znaczny sposób narusza spokój oraz nie przestrzega norm współżycia między ludźmi Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

14. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.W przypadku rażącego jej zakłócenia Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

15. Ze względu na przepisy ochrony p/pożarowej, w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących spowodować zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych,grzejników elektrycznych,gazowych i palników gazowych i elektrycznych oraz świeczek.

16. Zabrania się wnoszenia materiałów łatwopalnych,wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu. W domku nie wolno smażyć ryb,suszyć grzybów i robić przetworów.

17. Wynajmujący podczas nieobecności w domku ze względu na przepisy ochrony p/pożarowej ma obowiązek wyłączać urządzenia z kontaktów.

18. Wynajmujący korzystają z grilla w miejscu do tego przeznaczonym. Nie wolno korzystać z grilla na tarasach przed domkiem.

19. Ustalona cena za pobyt pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym ,nie obejmuje dojazdu,wyżywienia ,organizacji pobytu oraz opłaty klimatycznej.

20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące z winy niezależnych dostawców,spowodowana np. czasowym brakiem prądu,wody.

21. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu podczas rezerwacji. Zwierzęta nie mogą zagrażać i przeszkadzać osobom mieszkającym na terenie obiektu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta pokrywa Wynajmujący.

22. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

23. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie,bądź sądownie. Sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela obiektu.

Domki
u Oli

Miło nam, że tu jesteś. Nasze domki w górach czekają na Ciebie. Masz pytania? Wątpliwości? Chcesz dowiedzieć się więcej o domkach i okolicach Kudowy Zdrój? Chętnie porozmawiamy i opowiemy o naszych domkach.

Telefon

667 987 555
605 721 730

Dołącz do nas